DoIP ger tillgång till fordonets elektroniska komponenter (ECU) via Internet och ta emot diagnosdata från fordonet på distans utan att det krävs fysisk åtkomst till fordonet. kontakta oss för mer information!